O filmie, kulturze i resocjalizacji...

Od 2002 roku w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wlkp., działa Dyskusyjny Klub Filmowy. Zakład Karny w Gorzowie Wlkp., od lat współpracuje z instytucją, realizując wspólnie działania o charakterze kulturalno-oświatowym.

Ostatnia współpraca gorzowskiej jednostki penitencjarnej z MOS-em, zaowocowała projekcją dwóch filmów skazanego, odbywającego karę w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. – realizowanego przed osadzeniem oraz wyprodukowanego w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu pt. „Chleba naszego powszedniego”. Projekcja odbyła się 4 lipca w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wlkp.

W wydarzeniu wzięli udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.: dyrektor, ppłk Arkadiusz Tomczak, zastępca dyrektora, mjr Robert Pacholski oraz wychowawca, kpt. Piotr Melinis.

Nie zabrakło także funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, gdzie powstawał zapis filmowy: psychologa, kpt. Anny Smuśkiewicz, wychowawcy, kpt. Przemysława Witwickiego oraz por. Jacka Ćwiertni - rzecznika prasowego.

Ciekawą sprawą było umożliwienie przez dyrekcję Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu uczestnictwa w projekcji, skazanych bezpośrednio zaangażowanych w produkcję filmu powstałego za murami więzienia.

W spotkaniu uczestniczyli także skazani z gorzowskiego zakładu karnego, wśród nich, oczywiście twórca filmów.

Spotkanie prowadzone było przez panią Iwonę Bartnicką - szefową Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Maegaron".

Podczas wydarzenia, mieliśmy okazję obejrzeć film "After the crash" - historię wypadku na stacji Moorgate w Londynie opowiedzianą z perspektywy osób, które straciły w nim bliskie osoby oraz brały czynny udział w akcji ratunkowej.

Wyemitowany został także film "Chleba naszego powszedniego" - zapis projektu penitencjarnego z Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, osobisty przekaz więźniów dla ich bliskich. Film otrzymał wyróżnienie na International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie".

Było to bardzo ciekawe spotkanie różnorodnych światów – funkjonariuszy Służby Więziennej, skazanych oraz „ludzi wolnych”, które dostarczyło wielu tematów do rozmów.

kpt. Piotr Melinis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej