„Odznaka Honorowego Dawcy Krwi, Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Podczas ostatniej akcji honorowego krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziale Terenowym w Gorzowie Wlkp. st. kapral Andrzej Frankowski funkcjonariusz Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. został wyróżniony „Odznaką Honorowego Dawcy Krwi, Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaka jest polskim resortowym odznaczeniem, nadawana od 2005r. honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Wspomnieć należy, iż nie jest to pierwsze odznaczenie naszego kolegi, bowiem wcześniej został już uhonorowany kilkoma odznaczeniami: brązowym, srebrnym i złotym odznaczeniem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Odznakę złotą przyznaje się mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej osiemnaście litrów krwi (w przypadku kobiet obowiązuje inny limit).

Ponadto Andrzej jedenaście lat temu zarejestrował się w bazie dawców szpiku w Fundacji DKMS. Za pośrednictwem Fundacji został dawcą komórek macierzystych i uratował życie mężczyzny, mieszkańca Norwegii.

St. kapral Andrzej Frankowski przygodę ze Służbą Więzienną rozpoczął w 2014 roku na stanowisku strażnika działu ochrony. Od 2019 roku pełni obowiązki starszego referenta działu ewidencji w naszej jednostce penitencjarnej.

Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach mamy prawdziwego bohatera...bohatera na miarę naszych czasów.

 

Kto może oddać krew?

Dawcą może zostać osoba licząca nie mniej niż 18 i nie więcej niż 65 lat, ważąca przynajmniej 50 kilogramów. Ważne, by oddający krew na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy nie tatuował ciała, nie przekłuwał uszu i innych części ciała, ani nie przechodził badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych: gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii. Musi też minąć co najmniej pół roku od leczenia krwią lub jej składnikami.

Na dwie godziny przed oddaniem krwi oraz poprzedniego dnia krwiodawca powinien zjeść lekkie niskotłuszczowe posiłki, gdyż tłuste jedzenie odbija się na jakości donacji. Krew może zostać zdyskwalifikowana ze względu na lipemiczne (tłuste) osocze. W ciągu 24 godzin przed pobraniem krwi należy wypić około 2 litrów płynów, obowiązuje również 48-godzinna abstynencja. Poza tym nie należy przyjmować leków z wyjątkiem środków na nadciśnienie i antykoncepcyjnych.

Jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, czyli jedną jednostkę, co trwa nie dłużej niż około 8 minut. Wraz z rejestracją, badaniami i wypełnianiem dokumentów krwiodawca poświęca na ten cel maksymalnie godzinę. Kobiety mogą oddawać krew do czterech razy w roku (450 ml co 12 tygodni), a mężczyźni do sześciu (450 ml co 8 tygodni).

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Nowosadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej