"Bukiet róż dla wszystkich Pań"

W dniu wczorajszym, tj. 8 marca, pragnąc przypomnieć panom znaczenie kobiet w ich życiu, sfinalizowano działania polegające na wykonywaniu miłych prac na ich rzecz. Niespełna pięćdziesięcioosobowa grupa osadzonych przebywające w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. przez dwa tygodnie zaangażowana była w szereg zadań związanych z Dniem Kobiet. Panowie nie tylko przygotowywali kartki i słali życzenia, ale też wykonali prace artystyczne nawiązujące do powyższego. Zagospodarowali gablotę, w której znalazły się wykonane przez nich kartki, na ścianach zawisły obrazy, a punktem kulminacyjnym stała się praca pt. "Bukiet róż dla wszystkich Pań", który symbolicznie zawisł w przestrzeni terapeutycznej tutejszego oddziału. Jednak to nie wszystko. Otóż przygotowano również quiz, który pozwolił sprawdzić się w obszarze zagadnień dot. znanych Polek. Następnie wyposażono panów w pakiet widzy nt. Wisławy Szymborskiej, Wandy Rutkiewicz, Hanny Suchockiej, Marii Konopnickiej, Ireny Sendlerowej i innych.

Nie powiem... atmosfera była przyjemna. I to nie tylko za sprawą powyższego, ale też dzięki naszym funkcjonariuszom. Pojawiły się kwiaty, życzenia i miłe słowa - za co bardzo dziękujemy. Właśnie tak, my Panie pracujęce w ZK, zacząłyśmy tydzień – nie ma to jak dobry poniedziałek.

 

 

Tekst: kpt. Marta Sprengel-Pieczyńska, specjalista DT w ZK Gorzów Wlkp.

Fot. kpt. Tomasz Nowosadzki, po z-cy kierownika DP w ZK Gorzów Wlkp.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej