W Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., został zrealizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób uchylających się od płacenia alimentów. Przygotowanie tych skazanych do zmiany swoich przekonań, a przez to i zachowań wobec zadłużenia alimentacyjnego, jest bardzo istotne w procesie ich readaptacji.

Priorytetowym celem niniejszego programu, bedącego kontynuacją wspólnej działalności - Służby Więziennej, słuzby kuratorskiej oraz służby socjalnej, jest dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz skłonienie osadzonych do zmiany przekonań oraz zachowań sprzyjających podjęciu obsługi swych zobowiązań.

Program przygotowany został przez kuratorów sądowych z II i III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. - Ewę Szlęzak oraz Małgorzatę Kozłowską. Obie panie poprowadziły także I dzień programu.

II dnia odbyło się spotkanie z pracownikami Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie - Zastępcą Dyrektora GCPR, panią Beatą Szenwald, Kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinyych i Funduszu Alimentacyjnego GCPR, panią Marią Mazurek oraz panią Justyną Gabryniewską.

Program objęty był bezpośrednią opieką Kierownika Działu Penitencjarnego w Zakłałdzie Karnym w Gorzowie Wlkp., mjr. Rafała Rybaka.

kpt. Piotr Melinis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej