Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Goleniowie promowali Służbę Więzienną na goleniowskich Targach Pracy i Edukacji.

          Targi Pracy i Edukacji odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie. Głównym celem była promocja zatrudnienia oraz pomoc osobom bezrobotnym poszukującym zatrudnienia na rynku pracy. Lokalni przedsiębiorcy promowali swoją działalność oraz przedstawiali oferty zatrudnienia. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć przedstawicieli Zakładu Karnego w Goleniowie. Podczas rozmów z funkcjonariuszami goleniowskiej jednostki przyszli kandydaci do służby mogli uzyskać szereg ważnych informacji dotyczących specyfiki jednostki oraz służby w różnych jej pionach. Zainteresowani poznali procedurę kwalifikacyjną i wymagania stawiane przyszłym więziennikom na określonych stanowiskach służbowych. Organizatorem Targów byli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, którzy na co dzień współpracują z pracodawcami w obszarze zatrudnienia.

Rzecznik Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej