Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia materialnego. Realizator projektu Stowarzyszenie "Wiosna", od 2001 r. łączy wysiłki wolontariuszy oraz darczyńców, umożliwiając pomoc konkretnej rodzinie.

W tym roku po raz pierwszy do akcji włączyli się funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Kanrego w Goleniowie. Dodatkowo pomocy mogli udzielić także osadzeni przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej. Zbiórka funduszy oraz artykułów spożywczych i środków czystości trwała od 24 listopada do 7 grudnia. W tak krótkim czasie udało się zebrać ponad 160 kg podarunków dla wspieranej rodziny. Bardzo dużym zaangażowaniem wykazali się osadzeni, którzy codziennie przynosili słodycze, kosmetyki czy podstawowe artykuły spożywcze zakupione w kantynie.

 

 

 

Tekst: ppor. Katarzyna Pojawa

Zdjęcia: st.szer. Mariusz Hawrot

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej