W ramach współpracy z TWP w Szczecinie, dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pani mgr Teresy Lipko oraz jej bliskich współpracowników, przeprowadzono kolejne szkolenie dla skazanych kobiet i mężczyzn odbywających karę w goleniowskiej jednostce.

Projekt składał się z dwóch etapów, pierwszy obejmował kurs pn. „Autoprezentacja a rynek pracy”. Jego celem było praktyczne przećwiczenie umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i ogólnych umiejętności społecznych, niezbędnych w życiu zawodowym i prywatnym. Poruszane były również zagadnienia z budowaniem wizerunku, komunikacji z ludźmi, sztuką argumentowania, asertywnością, postawami międzyludzkimi.

Drugi etap obejmował kurs pn. „Opiekun osoby starszej” , którego głównym celem jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna osoby starszej w placówkach całodobowej opieki, w placówkach opieki dziennej, w firmach zapewniających usługi opiekuńcze w środowisku oraz dla osób zdecydowanych podjąć pracę opiekuna osoby starszej w kraju lub za granicą.

Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość spotkań indywidualnych z zakresu poradnictwa zawodowego, porad prawnych oraz psychologicznych.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Prowadzący byli zaskoczeni taką aktywnością oraz zaangażowanie uczestników projektu, co tylko daje nadzieję na dalszy rozwój i kolejne ciekawe inicjatywy jakie będą miały miejsce za murami goleniowskiego więzienia dzięki współpracy z zaprzyjaźnioną placówką ze Szczecina.

 

Tekst i zdjęcia:

ppor. Mariusz Hawrot

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej