„Różne oblicza piękna” to temat tegorocznej wojewódzkiej konferencji zorganizowanej w Nowogardzkim Domu Kultury.

          Z inicjatywy Dyrektora Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie już po raz czwarty, odbyła się w Nowogardzkim Domu Kultury wojewódzka konferencja, a tegorocznym tematem było różnie rozumiane piękno.

          Wśród zaproszonych gości byli wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, wicestarosta goleniowski Tomasz Kulinicz, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, przedstawiciele uczelni wyższych, nauczyciele, psychologowie, a także więziennicy. Z-ca dyrektora ZK w Goleniowie ppłk Edyta Gulbinowicz wystąpiła z prezentacją, w której wskazała gdzie można dostrzec piękno za murami więziennymi i jak należy je tam rozumieć.

        Tematem przewodnim prezentacji była zmiana człowieka jaka dokonuje się za murami więziennymi przede wszystkim w trakcie terapii. Zmiana, która następnie podtrzymywana jest dzięki współpracy z różnymi instytucjami, grupami wsparcia, grupami samopomocowymi. Wspólnota AA jest jedną z tych grup, która od lat ściśle współpracuje ze Służbą Więzienną i wspomaga proces resocjalizacji skazanych. To dzięki ich zaangażowaniu, determinacji i wierze w drugiego człowieka, który teoretycznie pozostawał bez szans, zmiany na lepsze stają się możliwe. Ppłk Edyta Gulbinowicz od lat pozostaje przyjacielem Wspólnoty AA, a od dwóch lat pełni służbę jako Powiernik kl. A w tej wspólnocie, zatem o Wspólnocie może mówić otwarcie bez anonimowości i propagować program 12 kroków, który działa i jest rozwiązaniem dla osób, które podejmują trud przemiany swojego życia. Wojewódzka konferencja była szczególnym czasem, gdy o tych wspólnych sukcesach Służby Więziennej i Wspólnoty AA można było z przyjemnością poinformować zacne grono zebranych gości.

Rzecznik Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej