25 stycznia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra podpisał kolejną umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z Firmą MET – KOL, której właścicielem jest Pan Mariusz Niemirowski.

Zatrudnienie osadzonych z głubczyckiej jednostki penitencjarnej, wpisuje się w realizację rządowego programu "Praca dla więźniów". Zakład Karny w Głubczycach kieruje do pracy kolejnych 4 skazanych, którzy zostaną zatrudnieni przy pracy fizycznej. Będą wykonywać zadania na indywidualnych stanowiskach, zgodnych z ich kwalifikacjami zawodowymi lub zainteresowaniami, mając na względzie osiągniecie właściwych efektów ekonomicznych, stworzenie skazanym możliwości wyższego zarobkowania oraz biorąc pod uwagę ewentualności kontynuowania podjętej pracy po zwolnieniu z zakładu karnego.  

W ten sposób Służba Więzienna prowadzi szeroko rozumianą readaptację społeczną osadzonych. Umożliwiając zatrudnienie skazanym, stwarzamy im warunki do zdobycia doświadczenia zawodowego, wypracowania nawyku pracy i systematyczności. Dzięki zatrudnieniu odpłatnemu Służba Więzienna daje możliwości osadzonym uregulowania swoich zobowiązań finansowych wyrządzonych przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej