23 sierpnia br. w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Sławomir Ptak podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą „Elektromet”, reprezentowaną przez Wojciecha Jurkiewicza.

Przedsiębiorstwo zatrudni grupę 15 osadzonych, a współpraca z głubczycką jednostką rozpocznie się we wrześniu br. Firma „Elektromet” zajmuje się wytwarzaniem zbiornikowych produktów c.w.u. i c.o. oraz segmentu kotłów c.o. na paliwa stałe. Elektromet to setki tysięcy ogrzewaczy, wymienników i kotłów produkowanych i dystrybuowanych każdego roku na terenie całego kraju oraz w wielu krajach Europy i Azji. Jest to kolejna umowa zwiększająca zatrudnienie odpłatne osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Głubczycach. Obecnie w głubczyckiej jednostce na 256 osadzonych zatrudnionych jest 112 skazanych, ale ta liczba wciąż rośnie.

Umożliwiając zatrudnienie skazanym stwarzamy im warunki do zdobycia doświadczenia zawodowego, wypracowania nawyku pracy i systematyczności. Dzięki zatrudnieniu odpłatnemu Służba Więzienna  daje możliwości osadzonym uregulowania swoich zobowiązań finansowych wyrządzonych przestępstwem szkód lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Tekst: por. Bartłomiej Kawulok
Zdjęcia: st.szer. Mateusz Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej