13 czerwca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Głubczycach udaremnili próbę przemytu niedozwolonego przedmiotu w postaci małego telefonu komórkowego.

Podczas zwyczajowej kontroli sprzętu rtv (radio koloru niebieskiego) przed wydaniem osadzonemu, w jego wnętrzu został znaleziony mały telefon komórkowy marki GT Star koloru czarnego bez  karty SIM i bez  ładowarki. Sprzęt miał trafić do osadzonego przebywającego w celi mieszkalnej w zakładzie karnym typu zamkniętego. Posiadanie przez skazanych środków łączności jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Skazani nie mogą posiadać telefonów komórkowych. Dzięki czujności funkcjonariuszy działu kwatermistrzowskiego, odpowiedzialnych za czynności profilaktyczne, nie dopuszczono do nielegalnego dostarczenia niedozwolonego przedmiotu.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej