W 2019 roku Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia" z Warszawy, na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach, zrealizowała łącznie 8 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, które ukończyło 92 osadzonych.

logo-materialy-power.jpg

Skazani uczyli się w zawodach:

1) Brukarz – 3

2) Technolog wykończenia wnętrz - 3

3) Asystent/opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych - 2

 

Cel projektu:

1) wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów,

2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,

3) nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

 

Planowane efekty:

Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Natomiast w 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na terenie głubczyckiej jednostki penitencjarnej zaplanowano 4 kursy.

Będą to:

1.Brukarz - 1
2.Technolog wykończenia wnętrz - 2
3.Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 1

Nazwa projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu:129.291.682,28 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108.967.029,82 PLN

Tekst i zdjęcie: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej