Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia skazani głubczyckiej jednostki, pod opieką funkcjonariuszy, intensywnie zaangażowali się w niesienie pomocy, czego najlepszym wyrazem jest wsparcie dzieci z Domu Dziecka w Krasnym Polu.

Dzięki bezinteresownej chęci niesienia pomocy najmłodszym, którzy są pozbawieni możliwości spędzenia świąt w gronie rodzinnym, skazani tutejszej jednostki pod opieką wychowawcy ppor. Katarzyny Kędzierskiej zorganizowali akcję charytatywną, w ramach której została przeprowadzona na terenie jednostki penitencjarnej zbiórka darów dla dzieci przebywających w Domu Dziecka w Krasnym Polu. Przez okres jednego miesiąca osadzeni i ich rodziny robiący zakupy w zakładowej kantynie mieli możliwość wrzucenia darów do specjalnego koszyka.  20 grudnia br. dostarczono je dzieciom w postaci świątecznych prezentów. W trakcie przekazania darów w Domu Dziecka panowała podniosła atmosfera. Dzieci były bardzo szczęśliwe, można było u nich zaobserwować prawdziwą radość.

To piękny gest skierowany do drugiego człowieka, a także przejaw szacunku, współczucia, pokory i gotowości niesienia pomocy innym. Dzięki tym słodyczom paczki świąteczne dla potrzebujących wsparcia były bogatsze, a tym samym i radośniejsze.  A skazani mogą pokazać swoje zaangażowanie w pomoc osobom będącym w potrzebie, co jest istotnym elementem procesu resocjalizacji.

Tekst i zdjęcia: por Kawulok Bartłomiej

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej