10 października br. grupa osadzonych, dzięki staraniom podjętym przez administrację więzienną głubczyckiego zakładu karnego kolejny raz mogła wziąć udział w przedstawieniu teatru profilaktycznego "Kurtyna" z Krakowa. Tym razem aktorzy działający w zespole przygotowali spektakl pt. "Jak światełko w tunelu".

Spektakl pt. „Jak światełko w tunelu”  porusza problem przemocy oraz problem alkoholu pojawiającego się w domu rodzinnym. Opowiada historię chłopaka, który doświadczył przemocy w życiu codziennym, w domu, na ulicy.  Jego kłopoty i zmianę zachowania zauważa dyrektor szkoły, który przełamując nieufność bohatera stara się mu pomóc. W krótkich fabularyzowanych dialogach opowiadamy historię młodego człowieka, którego kłopoty życiowe potęguje stosowanie używek. Program ma na celu uświadomić jak ważną rolę w kształtowaniu osobowości młodego człowieka ma rodzic, nauczyciel - jako autorytet każdego dziecka.

W programie pokazujemy”zasadę trzech nie”. Zasada trzech nie- ofiary przemocy domowej są mistrzami w ukrywaniu swej wewnętrznej udręki. Dzieci z domów z problemem przypisują sobie trzy zasady: (nie mów, nie ufaj, nie czuj).
A więc „nie mów”, zobowiązuje do utrzymania tajemnicy rodzinnego nieszczęścia, do omijania tematu picia nawet w obrębie rodziny (zdarza się, że nawet rodzeństwo nie rozmawia ze sobą na ten temat). Poza tym, dzieciom niewolno mówić źle o tacie, czy o mamie. By nie zranić, nie oberwać- najlepiej nic nie mówić.
„Nie czuj”, to efekt nauki znieczulania się. Dziecko nie możne otwarcie okazywać swych trudnych przeżyć: lęku, rozczarowania, złości, nienawiści, wstydu. Czasem przekonuje samego siebie, że nie doświadcza takiego uczucia- tak jest bezpieczniej. Takie zaprzeczenie własnych emocjom powoduje utratę kontaktu z samym sobą.
„Nie ufaj”, jest konkluzją niedotrzymanych obietnic, wielokrotnie naruszonego poczucia bezpieczeństwa. Dziecko poddawane takim próbom uczy się nieufności, która przenosi się na innych dorosłych i kolegów, uniemożliwiając tym samym uzyskanie wsparcia czy nawiązanie bliskich relacji. Nie ufaj nikomu, wtedy unikniesz rozczarowania.

Wartości merytoryczne i dydaktyczne spektaklu:
-przyczyny i skutki braku komunikacji w stosunkach dziecko- rodzina
-zaburzenia w procesie budowania indywidualnej pozycji w grupie
-problem braku autorytetów i zafałszowania podstawowego kanonu wartości etycznych w procesie dojrzewania społecznego jednostki
-przemoc fizyczna i psychiczna
-profilaktyka używek: alkohol

Spotkanie odbyło się w ramach edukacyjnego programu z zakresu profilaktyki uzależnień “Nie uzależnieniom”, który prowadzony jest w tutejszej jednostce cyklicznie.
Administracja Zakładu Karnego w Głubczycach dziękuje za przyjęcie zaproszenia. Było to bardzo pouczające spotkanie, które na więziennych odbiorcach zrobiło mocne wrażenie i zostało bardzo pozytywnie odebrane.

Tekst i zdjęcie: mł.chor. Katarzyna Uhryn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej