W ramach długoletniej współpracy edukacyjno-wychowawczej Zakład Karny w Głubczycach systematycznie odwiedzany jest przez grupy młodzieży z różnych szkół średnich i liceów profilowanych z terenu powiatu głubczyckiego.

9 października br. odwiedziła nas grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach, 19 października  - młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, a 23 października wizytowali jednostkę uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego z Kietrza.  

Młodzi ludzie zostali zapoznani z pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz warunkami odbywania kary przez skazanych. Podczas wykładu, który odbył się w sali konferencyjnej zakładu karnego, młodzież uzyskała szereg informacji dotyczących polskiego więziennictwa i codziennej pracy funkcjonariuszy. Przedstawiciele działów penitencjarnego i ochrony umożliwili młodzieży zapoznanie się z warunkami funkcjonowania zakładu karnego, specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trudnym procesem resocjalizacji skazanych. Uczniowie poznali sprzęt i wyposażenie naszej formacji, ale przede wszystkim zobaczyli, że praca w więzieniu to służba odpowiedzialna i wymagająca dużej odporności psychicznej.

 

Dodatkową atrakcją, jaką przygotował wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych działu penitencjarnego, była wystawa pt. ”Na nieludzkiej Ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”, ukierunkowana na edukację oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Prezentacja została przygotowana oraz nieodpłatnie udostępniona przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Zaprezentowana wystawa doskonale, wpisuje się w konwencję ogólnopolskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecie Służby Więziennej. Przedsięwzięcie stanowi element oddziaływań ukierunkowanych na wzbudzanie poczucia przynależności narodowej oraz wskazania patriotycznych wzorców postępowania i działania na rzecz Ojczyzny, których wzór stanowiło życie i śmierć poległych na obcej ziemi bohaterów niepodległościowych.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej