9 sierpnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra uczestniczył w uroczystości podsumowania Harcerskiej Akcji Letniej w Ściborzycach Małych. Harcmistrz Ryszard Kańtoch Komendant Hufca ZHP w Głubczycach przekazał Służbie Więziennej podziękowania za dotychczasową pomoc.

Okazją do podziękowań był apel podsumowujący Nieobozową Harcerską Akcję Letnią. W uroczystości, którą zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele miejscowych służb mundurowych.

Zakład Karny w Głubczycach od wielu lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym, kierując skazanych do nieodpłatnych prac na rzecz poszczególnych podmiotów samorządowych. I również w tej akcji głubczycka jednostka penitencjarna przydzieliła grupę skazanych do pracy. Osadzeni brali udział w pracach porządkowych, malarskich i budowlanych oraz logistycznych. W trakcie apelu ppłk Tomasz Pyra usłyszał słowa uznania oraz podziękowania od przedstawicieli lokalnych władz miasta i powiatu głubczyckiego. To dowód na to,  że   głubczyccy więziennicy chętnie wspierają samorząd oraz poszczególne instytucje pozarządowe  na terenie powiatu.

Tekst: por. Bartłomiej Kawulok
Zdjęcia: st.szer. Mateusz Kawulok

Galeria zdjęć

Więcej na:
TV Pogranicze - Na stanicy w Ściborzycach Małych - 2018

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej