Komendant Hufca ZHP w Głubczycach harcmistrz Ryszard Kańtoch przekazał podziękowania za dotychczas okazaną pomoc dla Zakładu Karnego w Głubczycach. Okazją był zorganizowany 25 stycznia br. apel podsumowujący Akcję Zimową w w Głubczycach.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach była organizatorem AKCJI ZIMA 2018, która odbywała się w dniach 15-26 stycznia br. Uczestnikom zimowiska zapewniano posiłki oraz opiekę instruktorską. Organizowano zawody sportowe, gry, zabawy, projekcje bajek, konkursy i wejścia na basen. Głubczycki zakład karny czynnie włączył się w pomoc w organizacji przedsięwzięcia, kierując do pomocy nieodpłatnie zatrudnienionych osadzonych.

Zakład Karny w Głubczycach od wielu lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym angażując skazanych do nieodpłatnych prac na rzecz poszczególnych podmiotów samorządowych. Na poczet Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach w 2017 r. osadzeni przepracowali blisko 3 tyś. godzin, co w przeliczeniu daje kwotę ponad 40  tyś. zł.

W trakcie spotkania Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach por.  Sławomir Ptak usłyszał bardzo życzliwe słowa uznania i podziękowania od środowiska harcerskiego oraz uczestników akcji Zima ,2018 r.  To przykład tego, że funkcjonariusze Służby Więziennej chętnie wspierają samorząd oraz instytucje i jeśli można pomóc, to zawsze można na nas liczyć.

Tekst i zdjęcia: ppor. Bartłomiej Kawulok

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej