6 marca br. w głubczyckim zakładzie karnym odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Leszka Czereby, dyrektora jednostki ppłk. Tomasza Pyry i kierowników poszczególnych działów oraz funkcjonariuszy.

Podczas odprawy kierownicy poszczególnych działów służb, zaprezentowali pracę podległych im komórek organizacyjnych w 2017 roku i dokonali ich oceny.  Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach w krótkim podsumowaniu podziękował funkcjonariuszom za właściwe i pełne zaangażowania wypełnianie codziennych obowiązków służbowych. Podkreślił potrzebę dalszego budowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w społeczeństwie, poprzez rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji.

Następnie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ocenił działania realizowane przez głubczycką jednostkę penitencjarną, podziękował kadrze zakładu za sumiennie pełnioną służbę.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej