13 kwietnia br. z udziałem Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk. Grzegorza Majchera odbyły się uroczystości upamiętniające 81. Rocznicę Masowej II Wywózki Polaków na Sybir i Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Kalinina, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach. Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy. Informację o odkryciu w Katyniu zbiorowych grobów polskich oficerów podało 11 kwietnia 1943 r. radio niemieckie. Dwa dni później - 13 kwietnia - w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona mogiłom odnalezionym przez Niemców. Decyzję o ich rozstrzelaniu wraz z innymi jeńcami polskimi podjęło Biuro Polityczne KC WKP 5 marca 1940 r. W sumie w wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. polskich obywateli.

Na Cmentarzu Komunalnym w Głubczycach przed Pomnikiem Sybiraków i Kamieniem Pamięci zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, kresowiacy, związki kombatanckie, poczty sztandarowe, zuchy, harcerze oraz mieszkańcy miasta. O godz. 12:00 odbył się uroczysty apel. Następnie harcerze i zaproszeni goście złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przed Pomnikiem Sybiraków i Kamieniem Pamięci, upamiętniając tym samym pomordowanych oficerów i żołnierzy oraz miliony Polaków zesłanych i wywiezionych na nieludzką ziemię.

Tekst i zdjęcia:  por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej