19 października br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosławem Ligęzą i Dyrektorem Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk. Tomaszem Pyrą brali udział w uroczystej zbiórce z okazji zakończenia 35 letniej służby instruktorskiej harcmistrza Ryszarda Kańtocha na stanowisku Komendanta Hufca ZHP w Głubczycach oraz w uroczystym odsłonięciu Krzyża Harcerskiego z okazji 100. lecia ZHP i 100 lat niepodległości Polski.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi (Jan Paweł II). Tymi słowami płk Leszek Czereba podziękował harcmistrzowi za owocną współpracę i wzajemne współdziałanie, za rozwagę i zaangażowanie na rzecz szeroko pojętej resocjalizacji osadzonych w Zakładzie  Karnym w Głubczycach. Do życzeń dołączyli się płk Mirosław Ligęza i ppłk Tomasz Pyra.

Życzymy Panu dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności na dziś i na dni następne, spełnienia wszystkich planów i osobistych zamiarów. Niech spotykają Pana same radosne i pogodne dni tego Panu życzą funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej