18 października br. do Zakładu Karnego w Głubczycach przybyli przedstawiciele Zakładu Karnego w Hameln (Niemcy). Wizyta miała na celu poznanie szerzej działalności Służby Więziennej.

Wizyta Niemców, odbyła się w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie oraz Zakładem Karnym w Hameln. Celem tego typu spotkań jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie oddziaływań penitencjarnych względem osadzonych oraz możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy funkcjonariusza.

Dyrektor głubczyckiego więzienia ppłk. Tomasz Pyra serdecznie przywitał gości z Niemiec w sali odpraw budynku administracji zakładu, gdzie została przedstawiona prezentacja multimedialna zawierająca informacje na temat funkcjonowania jednostki. Grupa z Hamelen została również oprowadzona po terenie zakładu przez kierownika penitencjarnego por. Romana Pawlusia. W kręgu zainteresowania niemieckich więzienników  znalazły się realizowane w naszej jednostce programy readaptacji oraz kwestie zatrudnienia osadzonych na rzecz instytucji zewnętrznych oraz prywatnych kontrahentów. Szczególne zainteresowanie delegacji wzbudził program resocjalizacyjny pod nazwą „Być bohaterem”, autorstwa wychowawcy ppor. Katarzyny Kędzierskiej. Dzieło wychowawczyni z Głubczyc „Być bohaterem”  w tegorocznym ogólnopolskim konkursie na najlepszy program resocjalizacyjny uplasowało się na drugim miejscu w Polsce.
 
W skład niemieckiej delegacji weszli Wolfgang Kuhlmann, Dyrektor Zakładu Karnego w Hameln, Beate Kamala, psycholog w dziale diagnostyki i Kierownik koordynacji środków wsparcia, czasu wolnego i sportu, Kristina Pawlik, Kierownik Działu Aresztu Śledczego dla Młodocianych oraz  Dietmar Muller, Specjalista ds. Public Relations.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej