Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Głubczycach zareagowali na apel wsparcia Zdzieszowickiego Stowarzyszenia Pszczółka Maja przy organizacji akcji charytatywnej pn. "Pszczółka Maja dla Kuby i Julki"

Piknik charytatywny odbył się 11 września br.  w zdzieszowickim parku. Podczas wydarzenia wspierano rodzeństwo chore na nowotwory. U Kuby zdiagnozowano guza mózgu, a Julka choruje na białaczkę. Aby wesprzeć ich leczenie zorganizowano koncert charytatywny zespołów muzycznych, loterię fantową oraz licytację różnych rękodzieł uzyskanych specjalnie na ten cel. I tym razem po raz kolejny udało się pokazać, że w społeczności nie brakuje osób wrażliwych na ludzką krzywdę. Tym bardziej, jeśli dotyka to chorych dzieci. Jesteśmy dumni, że jako załoga głubczyckiego zakładu karnego, mogliśmy dołożyć swoją dobroczynną cegiełkę. Na ten szczytny cel przygotowane zostały specjalnie rękodzieła wykonane podczas programów resocjalizacyjnych oraz zajęć kulturalno-oświatowych przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w głubczyckim więzieniu.

Funkcjonariusze głubczyckiej jednostki penitencjarnej od wielu lat angażują się w pomoc potrzebującym wspierając różnego rodzaju akcje charytatywne inicjowane przez organizacje pozarządowe oraz lokalne. I tym razem nie zawiedliśmy!

Więcej o wydarzeniu na profilu: www.facebook.com/stowarzyszeniepszczolkamaja

Tekst: por. Bartłomiej Kawulok
Zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej