Dyrektor Generalny Służby Więziennej przyznał nagrodę ppor. Katarzynie Kędzierskiej, mł. wychowawczyni Zakładu Karnego w Głubczycach, za program "Być bohaterem". Jego odbiorcami są skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub 25 lat pozbawienia wolności.

31 sierpnia br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, w obecności Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk. Tomasza Pyry, pogratulował funkcjonariuszce zaangażowania oraz efektów w pracy nad skazanymi.

Program „Być bohaterem” powstał pod koniec 2015 r. Do tej pory zrealizowano jego dwie edycje. Następna planowana jest we wrześniu br. Program stworzono z myślą o populacji skazanych na kary długoterminowe, zwłaszcza na końcowym etapie ich odbywania. Wtedy osadzeni cechują się największą podatnością na wpływy resocjalizacyjne. Osoby te często cechuje zaburzona samoocena, zaburzony obraz siebie, niższy poziom samooceny, który wpływa na powrotność do przestępstwa, brak dostrzegania związku między własnym działaniem a jego konsekwencjami, jak również zniekształcony obraz otaczającego świata. Można zaobserwować, że długotrwałe przebywanie w izolacji powoduje, że osoby te nie posiadają umiejętności organizacji czasu wolnego, cechują się niskim poziomem kompetencji społecznych, brakuje im przeświadczenia o możliwości realizacji celów.

Głównym celem programu jest nabycie umiejętności zmiany obrazu samego siebie oraz zwiększenie poczucia własnej skuteczności w podejmowanych działaniach, a tym samym przygotowanie do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie, po opuszczeniu zakładu karnego, jak również nauczenie umiejętności zmiany sposobu i jakości odbioru ludzi oraz zjawisk w otaczającej rzeczywistości.

Ppor. Katarzyna Kędzierska wzięła udział w IV Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności, zorganizowanym przez Biuro Penitencjarne CZSW, pod patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Program "Być bohaterem" zajął II miejsce w kategorii "skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub 25 lat pozbawienia wolności". Ex aequo to samo miejsce przypadło też programowi "Okno na świat" z Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze wyróżnienie dla funkcjonariuszek działu penitencjarnego w naszym okręgu. W styczniu 2017 r. szer. Marta Bednarska, szer. Monika Marszał oraz szer. Katarzyna Zabawa z oddziału terapeutycznego Zakładu Karnego w Brzegu, odebrały z rąk Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego nagrodę za program "Zrzuć skorupę".

Tekst: por. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: por. Katarzyna Idziorek, por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej