W ramach obchodów Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach w dniach 12 - 26 października br. w prezentowana była wystawa pt. ”Na nieludzkiej Ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”. Prezentowana wystawa w ramach działań kulturalno – oświatowych stanowiła element edukacji osadzonych oraz kształtowania w nich postaw patriotycznych.

Celem wystawy była edukacja historyczna kształtująca postawy patriotyczne oraz tożsamość narodową. Muzealna ekspozycja, którą obejrzało wielu młodych i starszych ludzi, funkcjonariuszy i skazanych, uczniów i nauczycieli wywołała wśród odbiorców refleksję oraz dyskusję na temat życia współczesnych ludzi, którzy pochłonięci sprawami życia codziennego zapominają o polskości. W ocenie odbiorców przywołana tematyka bohaterskich czynów oraz tragicznych losów była doskonałą lekcją patriotyzmu i przypomniała trudną historię Polski, o której nie możemy zapomnieć. Prezentacja została przygotowana oraz nieodpłatnie udostępniona przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej