W ramach współpracy edukacyjno - wychowawczej Zakład Karny w Głubczycach systematycznie odwiedzany jest przez grupy młodzieży z różnych szkół z terenu powiatu głubczyckiego. Tym razem była to grupa 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Głubczyc.

4 lutego br. odbyło się spotkanie na terenie głubczyckiego więzienia i było ono okazją do przedstawienia zasad funkcjonowania naszej formacji oraz nowo utworzonej uczelni wyższej z propozycją podjęcia studiów wyższych na WSKiP w Warszawie. Podczas wizyty uczniów rzecznik prasowy jednostki penitencjarnej por. Bartłomiej Kawulok przedstawił specyfikę i zakres działań Służby Więziennej oraz strukturę zakładu karnego. Podczas wykładu młodzież uzyskała szereg informacji dotyczących polskiego więziennictwa i codziennej pracy funkcjonariuszy.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej