Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 19 lipca 2021 roku na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach przywraca się udzielanie widzeń zgodnie z treścią art. 105a Kkw. Widzenia w dalszym ciągu odbywać się będą w myśl obostrzeń sanitarnych oraz z zachowaniem dystansu społecznego, określonych na podstawie art. 247 Kkw. W trakcie widzeń kantyna jest czynna i zezwala się na spożywanie posiłku podczas widzenia.

 

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych powyżej nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 Kkw. Wskazane ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji sposobu widzeń zostały zamieszczone w zakładce widzenia.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej