29 listopada br. w głubczyckim ratuszu odbyło się spotkanie w ramach „Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie głubczyckim”, w którym wzięli wychowawcy działu penitencjarnego ppor. Katarzyna Kędzierska oraz por. Bartłomiej Kawulok z Zakładu Karnego w Głubczycach.

Organizatorami konferencji byli: Starosta Głubczycki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach. Na spotkaniu poruszano wiele ważnych aspektów w temacie aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie.

Zakład Karny w Głubczycach od wielu lat czynnie wspiera aktywizację zawodową skazanych. Współpracuje z lokalnym samorządem zatrudniając skazanych przy pracach publicznych na rzecz miejscowej społeczności. W ramach podpisanego porozumienia skazani nieodpłatnie pracują w szkołach, szpitalu, domach pomocy społecznej, klubach sportowych oraz  urzędach administracji państwowej. Podczas odbywania kary skazani uczestniczą również w programie readaptacji społecznej pn. „Skazani na karę, skazani na trudności”prowadzonym przez wychowawców.

Nie licząc aspektu resocjalizacyjnego, ważne znaczenie ma też szacunkowa wartość prac wykonanych przez skazanych. Dla przedstawienia skali tej formy zatrudnienia posłużyć się można danymi z trzeciego kwartałów tego roku. Skazani z Zakładu Karnego w Głubczycach nieodpłatnie na potrzeby środowiska lokalnego wypracowali w tym okresie 8417 godzin, a ich szacunkowa wartość wyniosła 107 6870 zł.  Praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego, przynoszącym wymierne korzyści osobom pozbawionym wolności oraz środowisku, na rzecz którego jest świadczone.

Tekst: por. Bartłomiej Kawulok
Zdjęcia: ppor. Katarzyna Kędzierska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej