7 marca br. w sali głubczyckiego ratusza odbyło się spotkanie w ramach „Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Ożywienia Społeczno – Gospodarczego i Tworzenia Miejsc Pracy w Powiecie Głubczyckim”. Zakład Karny w Głubczycach reprezentował por. Bartłomiej Kawulok, rzecznik prasowy Dyrektora głubczyckiego zakładu.

Było to już XIV spotkanie warsztatowe, z głównym tematem: „Wspierający pracodawca w kształceniu zawodowym na lokalnym rynku pracy”. Organizatorem oraz koordynatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.

Głubczycka jednostka penitencjarna od wielu lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym w tej tematyce. Kieruje skazanych do prac na rzecz podmiotów samorządowych i prywatnych przedsiębiorców. Nieodpłatnie na rzecz samorządu lokalnego w roku 2017 w Zakładzie Karnym w Głubczycach zatrudniono 147 osadzonych. Wypracowali oni  14 795 godzin, co stanowi wartość 192 332,50 zł. W roku 2017 skazani wykonywali prace odpłatne w ramach podpisanych umów z kontrahentami zewnętrznymi. Średnio było zatrudnionych 20,75 skazanych, co stanowi 22,2% ogólnej populacji osadzonych zatrudnionych w tutejszym zakładzie.

Tekst: por. Bartłomiej Kawulok
Zdjęcia: mł. chor. Radosław Krzysztofek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej