20 listopada br. w sali głubczyckiego ratusza odbyło się spotkanie w ramach „Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Ożywienia Społeczno – Gospodarczego i Tworzenia Miejsc Pracy w Powiecie Głubczyckim”. Zakład Karny w Głubczycach reprezentował por. Bartłomiej Kawulok, rzecznik prasowy Dyrektora głubczyckiego zakładu.

Było to już XVIII spotkanie warsztatowe, z głównym tematem: „Rozwój gospodarczy regionu w nowej perspektywie finansowej”. Organizatorem oraz koordynatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.
Głubczycka jednostka penitencjarna od wielu lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym w tej tematyce. Kieruje skazanych do prac na rzecz podmiotów samorządowych i prywatnych przedsiębiorców. Średnie roczne zatrudnienie w różnych formach zatrudnienia w Zakładzie Karnym w Głubczycach plasuje się na stałym poziomie, największe zatrudnienie w roku 2019  odnotowano  w zatrudnieniu nieodpłatnym w ramach zatrudnienia z art. 123a§ 2 kodeksu karnego wykonawczego.  Zatrudnienie odpłatne u kontrahentów zewnętrznych stanowiło drugą co do wielkości formę zatrudnienia  średnio rocznie zatrudnionych było to około 30% populacji zatrudnionych.

Tekst: por. Bartłomiej Kawulok

Zdjęcia: ppor.  Katarzyna Kędzierska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej