Jedną z istotnych form resocjalizacji i readaptacji społecznej osadzonych jest angażowanie ich w działania o charakterze prospołecznym i pomocowym.

Kadra penitencjarna jednostki od kilku już lat motywuje skazanych do podejmowania tego typu aktywności. Głubczyccy więziennicy poprzez dawanie dobrego przykładu modelują prawidłowe zachowania osadzonych.

W ramach podejmowanych oddziaływań charytatywnych i ekologicznych funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Głubczycach oraz zmotywowani przez nich skazani w okresie od stycznia do lipca 2019 r. zbierali plastikowe nakrętki typu „PET”. W sumie udało się zebrać, aż 19 666 sztuk, a wszystko to dla potrzebującej przemiłej i sympatycznej Mai. Mają one wspomóc finansowanie leczenia dziewczynki chorującej na czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe.

30 sierpnia br. postanowiliśmy odwiedzić Maję. Tym razem nie zastaliśmy jej w domu, gdyż wraz z rodzicami wyjechała na turnus rehabilitacyjny. Zebrane nakrętki przekazaliśmy na ręce dziadka dziewczynki, który nie krył wzruszenia z udzielonej wnuczce pomocy.

Więcej na: https://www.facebook.com/fanpagemaibubiak/

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Więcej o Mai

Galeria

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej