3 września br. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta akademia, podczas której obecny był Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Sławomir Ptak.

O godzinie 9.00 na placu szkolnym społeczność ZSM, nowi uczniowie i zaproszeni goście, wzięli udział w uroczystej akademii inauguracyjnej nowy rok szkolny. Najpierw odbyła część oficjalna, a potem  sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego. W kolejnej części uroczystości nastąpiło ślubowanie klas pierwszych oraz występy wokalno-artystyczne.

Od początku edukacji oddziałów o profilu mundurowym w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, tutejsza jednostka penitencjarna bierze udział w kształceniu młodzieży uczęszczającej do tych klas. Funkcjonariusze Służby Więziennej zapoznają uczniów z podstawowymi zagadnieniami penitencjarnymi, ochronnymi oraz z zakresu readaptacji społecznej i resocjalizacji. Młodzieży zaczynającej edukację życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w procesie edukacji w rozpoczętym nowym roku szkolnym.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej