21 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Sławomir Ptak uczestniczył w uroczystości podsumowującej 100-lecie działalności służb sanitarnych w niepodległej Polsce i 65-lecie powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Ratuszu Miejskim w sali kameralnej "Pod Aniołem". Było ono m. in. okazją do przypomnienia historii polskich służb sanitarno – epidemiologicznych, zapoznania się z przekrojem działalności i osiągnięciami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządu, szkół, przedszkoli, szpitali, domów pomocy społecznej oraz wszystkich osób działających w obszarze zdrowia publicznego, jak i pracowników inspekcji.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Głubczycach Pani Alina Mazur – Ciupa podziękowała wszystkim przybyłym, przypominając misję Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którą jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez podjęcie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. Naszą ambicją jest sprostać współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom w tym epidemiologicznym i sanitarnym i tak jak nasi poprzednicy zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom naszego regionu, działając na rzecz wysokiego poziomu zdrowia publicznego - dodała.

Tekst i zdjęcia: por. Kawulok Bartłomiej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej