Pod taką nazwą Zakład Karny w Głubczycach brał aktywny udział w 25 edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, która przypada na 21-23 września br.

Głubczycka jednostka penitencjarna  w ramach tegorocznej edycji podjęła wyzwanie pod nazwą „Zbieramy – sprzątamy – nie śmiecimy”. Celem akcji była promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu zużytych telefonów komórkowych, które są następnie przekazywane do profesjonalnego recyklingu.

Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Nasza Ziemia. Regulamin konkursu znajduje się stronie internetowej www.naszaziemia.pl. Funkcjonariuszom i pracownikom  głubczyckiego więzienia, w akcji udało się pozyskać 16 aparatów telefonicznych, które zostaną przekazane fundacji. Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie, takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego naturalnego środowiska, szczególnie wody i gleby.

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja, do której przyłącza się nieustannie tak wiele ludzi, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej