W ramach wieloletniej współpracy Zakładu Karnego w Głubczycach z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Głubczycach, osadzeni wykonali naprawy zniszczonych książek.

W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych, bezinteresowna praca na rzecz instytucji użytku publicznego ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych ludzi.  Postawione przed skazanymi zadanie nie było proste, ponieważ przekazane do naprawy książki były mocno zniszczone. Dzięki rzetelnej pracy osadzonych woluminy odzyskały swój dawny wygląd, a w niektórych przypadkach efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. W okresie ostatnich 6 miesięcy Zakład Karny w Głubczycach przyczynił się do naprawy prawie 600 woluminów będących własnością Miejskiej Biblioteki.

W głubczyckiej jednostce penitencjarnej działa również biblioteka, w której pod czujnym okiem funkcjonariuszy pracują skazani. Przygotowują książki na poszczególne dni i oddziały mieszkalne, dbają o okładki oraz ich regularną wymianę. Księgozbiór głubczyckiej biblioteki więziennej liczby przeszło 6 tys. woluminów. Każdego dnia miejsce to jest jest odwiedzane przez dziesiątki skazanych, którzy wypożyczają najróżniejsze książki i czasopisma. W ciągu tylko jednego roku z biblioteki korzysta około 600 osadzonych, funkcjonariuszy i pracowników i w tym czasie wypożycza około 6000 książek. Jako wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych uważam, że dobrze wyposażona w książki o odpowiedniej tematyce biblioteka ma olbrzymi wpływ na resocjalizację osadzonych oraz ma istotne znaczenie w pracy penitencjarnej, jak i wychowawczej.

Tekst: por. Kawulok Bartłomiej

Zdjęcia: plut. Krzysztof  Lenartowicz, por. Kawulok Bartłomiej,

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej