W dniu 13 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Głogowie odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Roczną odprawę rozpoczął płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu. Następnie podsumowania działalności jednostki w 2017 roku dokonali kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu karnego, a także przedstawili założenia oraz plany do realizacji w bieżącym roku. Na zakończenie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej podziękował funkcjonariuszom i pracownikom naszej jednostki za ciężką, rzetelną pracę.

tekst/zdjęcie: ppor. Marcin Szczepański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej