W dniu 12 kwietnia br Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie podpisał umowę dotacji dotyczącej budowy hali produkcyjnej na terenie zakładu karnego.

Umowa dotacji zawarta w dniu 12 kwietnia 2018 roku w Warszawie w ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu pomocy publicznej dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności pomiędzy Skarbem Państwa - Funduszem Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37A reprezentowaną przez płk Artura Dziadosza a ppłk Andrzejem Zalewskim, Dyrektorem Zakładu Karnego w Głogowie.

tekst ppor. Marcin Szczepański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej