3 grudnia 1981 roku został wprowadzony w Polsce stan wojenny. Tym samym zakończył się trwający od sierpnia 1980 roku okres zwany „Karnawałem Solidarności”.

W pierwszym tygodniu stanu wojennego w zakładach karnych i ośrodkach internowania znalazło się około 5 tys. członków Solidarności. Jeden z takich ośrodków internowania znajdował się w głogowskim zakładzie karnym. Wśród internowanych znalazło się blisko 300 kobiet. Do dziś nie jest znana liczba osób zamordowanych podczas stanu wojennego. Spotkaliśmy się dziś tu po to, aby złożyć hołd pamięci. Ich ofiara nie była nadaremna - powiedział radny powiatowy Radosław Kosmalski.Pamięć tamtych wydarzeń uczcili m. in. przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, delegacje władz miasta, zakładów pracy oraz służb mundurowych.
Zakład Karny w Głogowie reprezentował Dyrektor ppłk Andrzej Zalewski oraz z-ca Dyrekotra mjr Sławomir Młodawski
Tekst/zdjęcia: por. Marcin Szczepański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej