W głogowskim zakładzie karnym ruszył kolejny kurs zawodowy finansowany z funduszy unijnych.

Następni osadzeni doskonalą swoje kwalifikacje celem znalezienia zatrudnienia, najpierw w warunkach izolacji, później w środowisku wolnościowym.

Obecnie trwa kurs przygotowujący do pracy w zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie, w którym uczestniczy dwunastu skazanych. W ramach zajęć praktycznych osadzeni remontują celę mieszkalną. Tego typu rozwiązanie oprócz korzyści indywidualnych, tj. przeszkolenia uczestników kursu niesie również profity dla pozostałych osób odbywających karę pozbawienia wolności w głogowskiej jednostce w postaci odnowionej celi. W trakcie ponad 200 godzin kursu uczestnicy oprócz teoretycznej i praktycznej wiedzy specjalistycznej mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Realizacja projektu przez Służbę Więzienną ma na celu zwiększenie szans dla osób odbywających karę pozbawienia wolności na aktywne zaistnienie w społeczeństwie, w tym na rynku pracy po zakończeniu izolacji więziennej. Projekt stanowi uzupełnienie rządowego programu „Praca dla więźniów”. Jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynku pracy, występujące tam deficyty zawodowe. Planowane jest również zatrudnienie ponad połowy absolwentów już w trakcie odbywania kary.

Tekst/zdjęcie; ppor. Marcin Szczepański

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej