W dniu 13 grudnia 2019 roku studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie odwiedzili głogowską jednostkę penitencjarną

Wizyta była okazją do promocji Służby Więziennej, zapoznania się ze specyfiką Zakładu Karnego typu półotwartego, prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych na terenie jednostki. Studentów przywitał Kierownik Działu Penitencjarnego por. M. Szczepański, który przybliżył zainteresowanym aspekty związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności.

Ponadto przedstawiono szczegółową ofertę rekrutacji do Służby Więziennej oraz do WSKiP.

tekst st. kpr. Piotr Woźniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej