W dniu 23 marca 2019 roku uczniowie klas o profilu Uzależnień oraz Technik Ochrony Osób i Mienia Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z siedzibą w Lesznie odwiedzili głogowską jednostkę penitencjarną.

Wizyta była okazją do promocji Służby Więziennej, zapoznania się ze specyfiką Zakładu Karnego typu półotwartego, prowadzonych działań resocjalizacyjnych i ochronnych na terenie jednostki. Uczniów przywitał Kierownik Działu Penitencjarnego por. M. Szczepański, który przybliżył zainteresowanym aspekty związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności. Zastępca Kierownika Działu Ochrony kpt. G. Kluj zapoznał uczniów z uprawnieniami funkcjonariuszy SW w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Młodsza psycholog p. A. Backiel omówiła kwestie związane z oddziaływaniami psychologicznymi.

Ponadto przedstawiono szczegółową ofertę rekrutacji do Służby Więziennej oraz do WSKiP.

tekst st. kpr. Piotr Woźniak

zdjęcia por. M. Szczepański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej