Służba Więzienna aktywnie uczestniczyła podczas 16. edycji święta w cieniu kolegiaty. Przy jednej z najstarszych świątyń kolegiackich w Polsce odbył się uroczysty piknik.

Na placu kolegiackim swoje stoiska rozstawiły służby mundurowe, lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń oraz gminy. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w której uczestniczył poczet sztandarowy zakładu karnego. Były występy zespołów folklorystycznych, zabawy i konkursy dla najmłodszych, festyn zakończył koncert zespołu Soulish.

Służba Więzienna wzięła udział w wydarzeniu. Było sporo pytań do funkcjonariuszy SW. Uczestnicy wydarzenia pytali między innymi o specyfikę służby w SW, o to jak wygląda nabór do służby oraz gdzie można aplikować.

Wśród najmłodszych sporym zainteresowaniem cieszył się pojazd operacyjno-konwojowy Służby Więziennej jak i pies specjalny Nakaz, służący w zakładzie karnym. Wśród starszych duże zainteresowanie wzbudziły środki przymusu bezpośredniego.

 

Tekst/foto: Rzecznik Prasowy Małgorzata Sobków

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej