W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie odbyła się konferencja związana z problematyką przemocy w rodzinie pt. „Wiele płaszczyzn oddziaływań- jedna płaszczyzna współpracy w aspekcie osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Konferencja została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Głogowie. Obecność Funkcjonariuszy Zakładu Karnego na konferencji wpłynęła na podjęcie interdyscyplinarnej współpracy międzyresortowej pomiędzy służbami.

Jednym z omawianych tematów przez Funkcjonariusza Zakładu Karnego w Głogowie kpt. Mariusza Zaglanicznego był aspekt „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie- leczyć, karać, izolować?”. Współpracę służb w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie omówiła Pani Marta Waniszewska - Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Ponadto omówiono wiele innych tematów związanych z tematyką przemocy w rodzinie. Na koniec konferencji przeprowadzono warsztaty przeprowadzone przez psychologa z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie Panią Katarzynę Hanke na temat „Porozumienie bez przemocy”.

tekst/zdjęcia st. kpr. Piotr Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej