Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:
  1. Począwszy od dnia 17 marca 2020 roku na terenie Zakładu Karnego w Głogowie, na okres 7 dni, wstrzymuje się:
    1. zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;
    2. udzielanie osadzonym widzeń;
  2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 §1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
  3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

 W związku z pismem z dnia 23,30 marca 2020 roku oraz 8 i 29 kwietnia 2020 roku Sądu Okręgowego III Wydziału Karnego w Legnicy ograniczenia na zasadach określonych w art. 247 §1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy zostały wydłużone do dnia 10.06.2020 roku
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej