15 października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się szkolenie dla 30-osobowej grupy pracowników przeprowadzone przez Zakład Karny w Głogowie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu.

Szkolenie było częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” prowadzonej przez Służbę Więzienną. Jej głównym celem jest wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z trudnym petentem.

Szkolenie składało się z dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego.

Pierwsza część dotyczyła aspektów ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu, umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym, a także sposobu prowadzenia rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z agresją ze strony klienta, np. w czasie wizyty w miejscu jego zamieszkania.

Część praktyczna była skoncentrowana na stosowaniu prostych technik relaksacyjnych, technik obrony przed agresją klienta mających miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych w trakcie wykonywania pracy, np. w biurze oraz projektowania bezpiecznego miejsca pracy.

tekst, zdjęcia kpt.. M. Zaglaniczny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej