8 maja 1945 roku padł rozkaz przerwania działań wojennych w Europie. Z tej okazji w Głogowie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

"My Polacy nie możemy pozwolić sobie na nieprzypominanie o wydarzeniach II wojny światowej. Podtrzymywanie pamięci o tamtych dramatycznych latach i bohaterskiej postawie naszych żołnierzy jest dziś naszym obowiązkiem, który mieszkańcy powiatu głogowskiego wykonują z godnością" - powiedział starosta głogowski Jarosław Dudkowiak. Wszystko odbyło się w asyście pocztów sztandarowych, przy akompaniamencie orkiestry zakładowej Huty Miedzi Głogów. Zakład Karny w Głogowie reprezentował ppłk Andrzej Zalewski.

tekst/zdjęcia; ppor. Marcin Szczepański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej