99. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Głogowie rozpoczęła msza święta w Kościele pw. Bożego Ciała.

W asyście kompanii honorowych oraz pocztów sztandarowych, służby mundurowe, pododdziały wojska, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz mieszkańcy miasta wzięli udział w głównej części obchodów pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich.

 

„Listopadowy czas 1918 roku to jeden z najświetniejszych momentów w naszej historii. Duch Polski, który przekazywany był z pokolenia na pokolenie, poderwał do czynu wszystkich, niezależnie od wieku, statusu społecznego, majętności czy politycznych poglądów. Kilkunastoletni uczniowie stawali w jednym szeregu z weteranami powstania styczniowego. Udowodniliśmy całemu światu, że pomimo podziału ziem, miedzy trzy obce mocarstwa. Pomimo brutalnych represji, pomimo trwających ponad wiek procesów rusyfikacji i germanizacji naród nasz potrafił zachować swą jedność i gotowość do czynu. Ojczyzna nasza odzyskała niepodległość, dlatego, że walkę o nią podjął połączony naród. Uroczystości Święta Niepodległości w tym miejscu zakończyło złożenie wieńców pod pomnikiem”.

Pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich odbył się uroczysty apel poległych, następnie delegacje zakładów pracy, szkół, partii politycznych, stowarzyszeń i urzędów złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

tekst/zdjęcia: ppor. Marcin Szczepański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej