8 lutego obchodziliśmy Święto Służby Więziennej, 11 lutego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie funkcjonariusze Służby Więziennej dokonali uroczystej zmiany posterunku.

11 lutego w uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie udział wzięli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski, dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr Służby Więziennej, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa por. Krzysztof Kutela, prezes Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej ppłk w stanie spoczynku Janusz Kwiecień oraz licznie zaproszeni goście. W uroczystości uczestniczyły również poczty sztandarowe okręgowych inspektoratów, a także ośrodków szkolenia i doskonalenia kadry Służby Więziennej oraz pododdział honorowy pod dowództwem mjr. Marka Kaszczyka. Jak podkreślił generał Jacek Kitliński: "Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 100-lecie niepodległości państwa Polskiego i 100-lecie więziennictwa. Te wydarzenia są ze sobą związane i należy to podkreślać."

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu reprezntowali funkcjnariusze z Zakładu Karnego w Głogowie.

teskt/zdjecie ppor. Marcin Szczepański

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej