W dniu 31 marca br. pod Pomnikiem Koalicji Antyhitlerowskiej odbyły się obchody 72. rocznicy zakończenia walk o Głogów.

W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, wojska, policji, KGHM-u, szkół, organizacji kombatanckich, a także poczty sztandarowe. Uroczystości uświetniła Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów. Podczas nich wygłoszony został Apel Poległych, a żołnierze oddali salwę honorową. Pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty.

Podczas uroczystości Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Andrzej Zalewski wręczył Prezydentowi Głogowa Brązową Odznakę za Zasługi w Pracy Penitencjarnej.

tekst/zdjęcia: ppor. Marcin Szczepański


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej