Od 16 lat Służba Więzienna współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”, a ponadto od ponad 10 lat wspólnie realizowany jest program resocjalizacyjny mający na celu uświadomić osadzonych jak ważna jest rodzina.

Zakład Karny w Głogowie 16 lat temu rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”. Wspólne działania prowadzone są przez cały czas. Służba Więzienna pomaga przy pracach porządkowych i renowacyjnych w Stowarzyszeniu. Dla zakładu karnego organizowany jest między innymi dzień dziecka w siedzibie Stowarzyszenia.

Z ramienia jednostki penitencjarnej współpracą od kilkunastu lat zajmuje się Pani Edyta Chmielnicka – Instruktor Działu Penitencjarnego do spraw pomocy postpenitencjarnej, która praktycznie od początku współpracy wnosi duży wkład we wspólne działania. Jak sama mówi – niesienie pomocy innym sprawia radość i daje satysfakcję z powierzonych mi obowiązków.

Służba Więzienna chętnie uczestniczy w działaniach społecznych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” to organizacja pożytku publicznego powstała w 1995r. Stowarzyszenie opracowało koncepcję funkcjonowania pierwszego w Polsce mieszkania integracyjno – chronionego dla niepełnosprawnych sierot, absolwentów zespołu placówek szkolno- wychowawczych i domu dziecka w Głogowie. W budynku funkcjonuje bezpłatny punkt konsultacyjny pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej, psychologicznej i socjalnej. Stowarzyszenie realizuje projekt z zakresu pomocy społecznej, edukacji, profilaktyki.

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby.”

 

Tekst/foto: Rzecznik Prasowy Małgorzata Sobków

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej