W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych kobiety odbywające karę w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach spotkały się seniorami z Wrześni

Arteterapia w resocjalizacji

"Czynię-Robię" to program skierowany do kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Potrzeba podnoszenia jakości życia przy pomocy szeroko rozumianej sztuki jest szczególnie ważna dla osób wykluczonych społecznie. Izolacja, która jest następstwem wejścia w konflikt z prawem pozbawia ich możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, a rozłąka z najbliższymi dodatkowo potęguję w nich niemoc i poczucie bezradności. Oddziaływania resocjalizacyjne, w których wykorzystywane są formy arteterapii prowadzą do wzbudzenia w osobach odbywających karę pozbawienia wolności woli pracy nie tylko nad sobą, ale również dbania o swoich najbliższych. Odkrywają oni swoje ukryte możliwości, które dają wiele satysfakcji. Powodują również zmianę w postrzeganiu otaczającej ich rzeczywistości. Konstruktywne spędzanie czasu przy pracach manualnych daje osobom wykluczonym poczucie bezpieczeństwa. 

Zajęcia z arteterapii połączyły seniorów ze skazanymi kobietami. Dla każdej ze stron była to niecodzienna lekcja, która z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci. Seniorzy z Klubu Wrzosowisko we Wrześni w trakcie wizyty w więzieniu poznali formy oddziaływań resocjalizacyjnych. Spotkanie było okazją do zaprezentowania swoje twórczości, a przede wszystkim możliwością rozmów z osadzonymi kobietami, które dowiedziały się, że w każdym etapie życia można czerpać z niego radość i być potrzebnym drugiemu człowiekowi. 

tekst i zdjęcia mjr Krystian Rynarzewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej